Başbakanımız Teşvik Paketini Açıkladı !

Kredi Garanti Fonu'nun kefaleti
"Firmaların nakit sıkıntısını rahatlatmak, işlerini genişletmelerini sağlamak hatta istihdamı artırmak için hazine kefaleti getirmek suretiyle, Kredi Garanti Fonu'nun kefaletiyle 250 milyar liraya kadar bir kredi hacmi oluşturuluyor"

Yatırım Teşviki
"2017'de yapılan imalata yönelik yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranını mevcudun üzerine yüzde 15 daha artırıyoruz. Kurumlar vergisi indirimini de tam olarak uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

İŞKUR desteği
"500 bin kişiyi İŞKUR'un aktif iş gücü programından yararlandıracağız"

Prim ödemeleri öteleme
"2017 Ocak, Şubat, Mart, üç aylık primleri 2017'nin Ekim, Kasım, Aralık ayına öteleniyor."

Türk malı ve hizmetlere sıfır faiz uygulaması
"Yurt dışı yükleniciler veya müteahhitlik hizmetlerine yönelik kullandırılan döviz kredilerinde, firmaların yurt içinden sağlayacağı Türk malı ve hizmetlere yönelik kısımda sıfır faiz uygulaması getiriliyor"

KOBİ'lere 3 yıl 50 bin lira kredi
"Mevcut bilançolarını esas alarak, işletmelere ilk 12 ay için geri ödemesiz olmak üzere 3 yıl vadeli 50 bin lira kredi sağlanacak."

Bu teşviklerin tamamından faydalanabilmek için, şirketlerimizin danışmanlık almasının çok faydalı olacağını düşünüyoruz.