EKİBİMİZ

Şirketimiz uzun yıllar Bağımsız Denetim ve Halka Arz alanında Türkiye’nin en büyük kurumlarına hizmetler vermiştir. Son yıllarda yapılan birçok Halka Arzda Proje Lideri olarak görevler aldık. Halka Arzlarda Bağımsız Denetim raporlarının tanzim edilmesi yanında Halka Arz taraflarının tamamının yönetilmesinde sorumluluklar üstlendik. Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılara, Yatırımcı Sunumlarının hazırlanmasında ve Road Show'larda 40'dan fazla Fon şirketine tanıtımlar yaptık ve portföy oluşturduk. Uluslararası Aracı Kuruluşlar ve Fonlar ile Finansman projeleri yürüttük, Yurtiçi Finansal Modelleme çalışması ile de şirketlere alternatif Finansman Kaynakları hazırlama çalışmalarına yaptık.

2015 yılından bu zamana kadar konferanslarda ve toplantılarda sürekli Yeni Finansal Sistem hakkında tarafları bilgilendirdik. Finansmanın, bir şirketin diğer tüm organlarını etkisiz bıraktığı veya efektif hale getirdiği dönemlere girdiğimiz günlerdeyiz. Şirketlerimizin tamamı milli sermaye, insanlarımıza imkan sağlayan, değer üreten yapılar. Biz de bu milli sermayelerimizi yaşatmak adına sorumluluk üstlenmiş bir ekibiz.

İnsanlarla güzel dostluk kurmak, aklın yarısıdır. Yerinde sual sormak, ilmin yarısı; iyi tedbir almak da yaşamanın yarısıdır.