İÇ DENETİM VE HİLE DENETİMİ

İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. Personelin, denetim bulgularından etkilenme riski sebebiyle bu işi dışardan hizmet alımı ile yapabilirsiniz. Periyodik olarak, Departmanlarınızı ve Şubelerinizi yerinde denetliyoruz. 

Hile Denetimi, Çalışan-Satıcı-Müşteri gibi grupların firmanıza verdiği zararı kapsar. Gizlenmiş veya tekrarlayan hileleri ortaya çıkarmak üzere yerinde periyodik denetim yapıyoruz.