TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA HALKA ARZ

Ülkemizde Halka Arz, henüz hakettiği değeri bulamamış, şirketler tarafından tam anlaşılamamıştır. Halka Arz olan firmaların Halka Arzı takip eden yıllarda performansına kattığı artı değer, Türkiye'nin en cidi 2 kurumu olan SPK ve BIST'in onayladığı şirketin, bilinirliğinin ve güvenilirliğin artması normal bir sonuç olarak karşımıza çıkacaktır. Bu amaçla Halka Arz Seferberliği adı altında, İstanbul Sanayi Odası, İMKB, SPK ve TOBB arasında 07.08.2008 tarihinde imzaladıkları protokolle başlayan, borsada işlem gören Türk şirket sayısını arttırmayı amaçlayan organizasyon meyvelerini vermeye başlamıştır:

Halihazırda ABD'de 350.000 den fazla şirket halka arz vb yollarla sermaye girişi sağlamışken, Türkiye'de bu rakam 10.000'li seviyelere ulaşamamıştır. Bu gerekçelerle son 3 yılda ülkemizde Halka Arz vb Sermaye Piyasalarından veya Yabancı Ortak aracılığıyla finansman hızla artmaktadır. Bu amaçla BIST 2 yeni Pazar açarak Finansman bulmak için her şirketi ilgi alanına almıştır.

1). GİP (Gelişen İşletmeler Pazarı) , Yıllık cirosu 5 Milyon TL'yi aşan şirketler
2). Özel Pazar, Yıllık ciro şartı aranmaksızın büyüme amaçlı projesi olan yeni kurulmuş şirketler